Våld i nära relationer och handläggning av ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är samhällets sista skyddsnät vilket gör biståndet helt väsentligt för försörjningen för de fattigaste i vårt samhälle.

Dagens ekonomiska bistånd har genom den individuella behovsprövningen sin tradition från dåtidens fattigvård, där bistånd aldrig få bli en rättighet.

Samtidigt har biståndet en god möjlighet att individualiseras utifrån de sökandes behov och socialarbetarnas kompetens.

När kvinnor som utsätts för våld eller hot i nära relationer och tvingas bryta upp från sitt hem, leder uppbrottet ofta till svårigheter att försörja sig. I Sverige har gränskontrollerna inom handläggningen av ekonomiskt bistånd för vem som kan få ersättning från våra välfärdsystem blivit hårdare de senaste trettio åren.

De kvinnor som lämnar våldsamma relationer befinner sig mitt i skärningspunkten mellan två system – å ena sidan finns det arrangemang för dem i form av skyddade boenden, jourverksamheter etc. som ska förenkla uppbrottet.


Å andra sidan saknas ramar för hur deras mest basala frågor som försörjning och ekonomisk trygghet skall ordnas. Utformningen av handläggningen kan förstås som en direkt kollision mellan intentionen att stödja och underlätta för kvinnor att bryta våldsamma relationer och samtidigt reformera försörjningssystem för att få dem mer aktiva och ekonomiskt effektiva.

Rickard Ulmestig har under flera år forskat om både socialarbetares och våldsutsatta kvinnors perspektiv på försörjningsfrågor kopplat till ekonomiskt bistånd.

Linneuniversitet, institutionen för socialt arbete erbjuder en uppdragsutbildning för handläggare inom ekonomiskt bistånd.


Projekt i uppstartsprocessen

Rickard Ulmestig söker medel med två kollegor i Australien för att göra en komparation med Sverige om hur välfärdssystemen hanterar försörjningen av kvinnor som bryter våldsamma relationer. Australien är den välfärdsstat som har flest strukturerade handläggningsmetoder och en jämförelse kan hjälpa oss att förstå vad strukturerade handläggningsinstrument gör med relationen mellan våld i nära relationer och handläggning av behovsprövat bistånd.

Avslutat projekt

Just nu har vi inga pågående projekt inom våld och försörjning men det finns flera publikationer för den som är intresserad (se förslag på forskning).

%d bloggare gillar detta: