Uppdragsutbildning för yrkesverksamma

En uppdragsutbildning ges genom ett universitet. Den har i normalfallet en avgift som täcker universitetets utgifter och kan ge ett kursintyg eller akademiska poäng.

Forskarna i Aktiv är engagerade i en uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom kommunal arbetsmarknadspolitik. Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet anordnar utbildningen. För mer information gå in på länken

Om du är intresserad av att erbjuda en grupp någon annan inriktning av kompetensutveckling inom ekonomiskt bistånd eller kommunal arbetsmarknadspolitik kontakta Henrik Örnlind


Kompetensutveckling: Socialt arbete med arbetsmarknadspolitik i kommuner

Institutionen för socialt arbete erbjuder en unik utbildning till yrkesverksamma inom området kommunal arbetsmarknadspolitik. Genom teoretiska perspektiv, aktuell forskning och exempel på arbetsmetoder får du som kursdeltagare en introduktion och fördjupning till den kommunala arbetsmarknadspolitiken som forsknings- och praktikfält.

Kursens upplägg är anpassat till möjligheten att arbeta samtidigt. Du kan studera och examinera när du vill på dygnet och i den takt som passar dig. Du kan läsa kursen helt självständigt men också ihop med kollegor eller som en hel arbetsgrupp. Att göra det tillsammans med kollegor ger en fantastisk möjlighet att diskutera kursens innehåll i relation till det dagliga arbetet.

Våld i nära relationer och handläggning av ekonomiskt bistånd

En uppdragsutbildning som kan ges i grupp om våld i nära relationer och handläggning av ekonomiskt bistånd. Kontakta Rickard Ulmestig för mer information


%d bloggare gillar detta: