Uppdragsutbildning för yrkesverksamma

En uppdragsutbildning ges genom ett universitet. Den har i normalfallet en avgift som täcker universitetets utgifter och kan ge ett kursintyg eller akademiska poäng.

Forskarna i Aktiv är nu engagerade i två aktiva uppdragsutbildningar beskrivna nedan. Under 2021 planeras även en uppdragsutbildning med inriktning på Kommunal arbetsmarknadspolitik.

Om du är intresserad av att erbjuda en grupp någon annan inriktning av kompetensutveckling inom ekonomiskt bistånd eller kommunal arbetsmarknadspolitik kontakta Ellen Parsland


Socialt arbete med försörjningsstöd – kompetensutveckling för yrkesverksamma socialarbetare

En fördjupningskurs för dig som är yrkesverksam som handläggare eller chef/utvecklare inom fältet ekonomiskt bistånd. Kursen är helt internetbaserad och har kontinuerligt intag.

Kursen är utformad särskilt för att möta yrkesverksamma handläggare som arbetar med försörjningsstöd ute i de svenska kommunerna och andra intresserade. Kursens utgångspunkt är att presentera svensk forskning som finns inom området försörjningsstöd för att ge en palett av olika perspektiv på det sociala arbetet med människor som kommer i kontakt med kommunernas försörjningsstödsenheter. De olika föreläsare och dess teman som studenterna kommer ta del av under kursens gång har alla olika bakgrund och kopplingar till försörjningsstöd som ämne. Kursen är framtagen i samarbete och genom finansiering av SKR, läs mer här.

Här finns en inbjudan till utbildningen samt ytterligare information och en anmälningsblankett.

Våld i nära relationer och handläggning av ekonomiskt bistånd

En uppdragsutbildning som kan ges i grupp om våld i nära relationer och handläggning av ekonomiskt bistånd. Kontakta Rickard Ulmestig för mer information


%d bloggare gillar detta: