Podcast- Fråga Aktiv

Här hittar du vår podcast, Fråga Aktiv, som är samtal mellan forskare inom ekonomiskt bistånd och kommunal arbetsmarknadspolitik utifrån frågor ni ställt.

Har du frågor eller funderingar kring podden? Hör av dig till oss på aktiv@lnu.se. Vill du ställa en fråga? Klicka här

Fråga Aktiv, nr 8 – Ungas etablering på arbetsmarknaden

I det senaste avsnittet av Fråga Aktiv diskuterar Martin Kvist och Rickard Ulmestig ungas etablering på arbetsmarknaden. Avsnittet utgår ifrån Martin Kvists avhandling och forskning på samma tema.

Fråga Aktiv, nr 7 – Digitalisering och digitala verktyg – hot eller möjlighet

Digitalisering och användning av digitala verktyg blir allt vanligare i socialt arbete som socialtjänst och kommunal arbetsmarknadsverksamhet. I detta avsnitt diskuterar Kettil Nordesjö och Lagunathan Govender fördelar, nackdelar och etiska problem med den ökade användningen av digitala verktyg i socialarbetarens relation till klienten. De diskuterar också vad Covid-19 pandemin har betytt för användningen av digitala verktyg.

Fråga Aktiv, nr 6 – Barns ekonomiska utsatthet

I det senaste avsnittet av Fråga Aktiv diskuterar Daniel Holm, Linnéuniversitet och Ellen Parsland, Socialhögskolan Lund barns ekonomiska utsatthet i relation till arbetet med ekonomiskt bistånd. Hur kan man tänka kring att prata med barn vars föräldrar uppbär försöjningsstöd? Vad innebär egentligen barnrättsperspektivet och vad säger barnen själva kring att leva med försöjningsstöd?

Fråga Aktiv, nr 5 – En kritisk diskussion användbarheten och evidensanspråken gällande metoden BIP inom kommunal arbetsmarknadspolitik

I det senaste avsnittet av Fråga Aktiv diskuterar Rickard Ulmestig och Henrik Örnlind BIP, en metod som börjat få spridning inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsprogram. Utifrån ett kritiskt perspektiv granskas BIP och de anspråk på evidens och användbarhet inom kommunal arbetsmarknadspolitik. Rickard och Henrik lyfter intressanta infallsvinklar på hur kommuner bedömer metoder som lanseras inom området.

Fråga Aktiv, nr 4 – Om goda exempel, glappet mellan forskning och praktik samt handlingsutrymme och rättsosäkerhet

I den senaste podden fångar Rickard Ulmestig och Lagu Govender upp flera centrala teman och frågor som uppkommit i samband med AKTIVs senaste halvdag med föreläsningar om försörjningsstöd och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Innehållet kretsar bland annat runt ”goda exempel”, glappet mellan det sociala arbetets praktik och forskningen, den kritiska forskningens roll samt handlingsutrymme och rättsosäkerhet.

Fråga Aktiv, nr 3 – Försörjningsstöd, klass & interventioner i utsatta bostadsområden

Fråga Aktiv är tillbaka! I det tredje poddavsnittet diskuterar Henrik Örnlind och Lagunathan Govender från Linnéuniversitetet frågorna ”försörjningsstöd, klass och ojämlikhet” och ”arbete i utsatta bostadsområden”.

Samtalet lyfter ämnen som berör försörjningsstöd, såsom klass och socioekonomiska förhållanden, sociala insatser och aktivering i utsatta bostadsområden liksom stigmatisering.

Henrik & Lagunathan resonerar över vilka bakomliggande förhållanden som kan föranleda behov av försörjningsstöd och vad som kan vara viktiga att fundera över som handläggare för att ”höja blicken” och se bortom det individuella fallet, och se det allmänna i det unika och det unika i det allmänna.

Ta gärna del av deras tankar och välkomna med kommentarer och fler frågor för oss att diskutera i kommande poddavsnitt!”

Fråga Aktiv, nr 2- Varför gör kommuner olika och går försörjningsstödstagande i arv?

I andra avsnittet av Fråga Aktiv diskuterar Ellen Parsland & Rickard Ulmestig två frågor som inkommit till Aktiv. Den första frågan handlar om varför kommuner gör och bedömer olika i förhållande till Socialtjänstlagen. Den andra frågan berör barn med föräldrar som går på försörjningsstöd och vad forskning säger om det sociala arvet. Här diskuteras också barnfattigdom i stort, barnkonventionen inom socialt arbete och skillnaden mellan barnperspektiv och barnets perspektiv.

I avsnittet nämner Ellen ett par studier och underlag som ni hittar här;
Anne Harjus avhandling: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:205824/FULLTEXT01
SCB:s text om arbetslöshet som går i arv: http://www.scb.se/hitta-statistik/art…tsloshet-gar-i-arv/
Barnfattigdomsrapport 2018 från Rädda Barnen: http://www.raddabarnen.se/nyheter/2018/ba…msrapport-2018/

Fråga Aktiv, nr 1- Arbetsmarknadsåtgärders effektivitet och forskares ständiga kritik mot rättssäkerhet inom ekonomiskt bistånd

I första avsnittet av Fråga Aktiv diskuteras varför vi vet så lite om vad som funkar i kommunal arbetsmarknadspolitik. Vi diskuterar också varför forskare ofta är kritiska till handläggning av ekonomiskt bistånd avseende dess rättssäkerhet. Deltar gör Ellen Parsland från Socialhögskolan tillsammans med Rickard Ulmestig från LNU och Socialhögskolan

%d bloggare gillar detta: