Föreläsningar

Här hittar du föreläsningar om ekonomiskt bistånd och kommunal arbetsmarknadspolitik. Föreläsningarna är inspelade från vår sjösättning av kunskapsmiljön Aktiv, den 3:e februari 2020. Föreläsningarna är ca 20 minuter långa och ger en inblick i den forskning som några av Aktivs medlemmar sysslar med.

Fler föreläsningar väntas inom kort.

Vill du läsa mer om vår forskning? Klicka härFöreläsningar från sjösättningen av Aktiv

Rickard Ulmestig föreläser om handläggning av ekonomiskt bistånd vid våld i nära relationer, utifrån våldsutsatta kvinnors perspektiv
Sara Arlesten presenterar här en studie som problematiserar och ställer svåra frågor om brukarens roll och rättssäkerhet inom samverkan mellan myndigheter som samverkar om arbetslösa med rehabiliteringsbehov.
Kettil Nordesjö diskuterar här en populärvetenskaplig text om vilka problem som robotar förväntas lösa inom handläggning av ekonomiskt bistånd och vilka vinster men också problem det skapar för den sökande och för handläggaren.
Henrik Örnlind lyfter medborgarkontor i ”utanförskapsområden” som ett exempel på betydelsen av service på en bostadsområdesnivå, utifrån en diskussion om service i ett välfärdsperspektiv
Lagunathan Govender diskuterar handläggning av ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsåtgärder utifrån deltagares perspektiv
Ellen Parsland problematiserar hur mål om jämställdhet kan krocka med mål om sysselsättning i kommunal arbetsmarknadspolitik
%d bloggare gillar detta: