Föreläsningar

Här hittar du forskningsbaserade föreläsningar om ekonomiskt bistånd och kommunal arbetsmarknadspolitik. Föreläsningarna är från olika tillfällen och föreläsarna är medlemmar i Aktiv. Har du frågor om föreläsningarnas innehåll kan du ta kontakt med oss via aktiv@lnu.se.

Fler föreläsningar väntas inom kort.

Vill du läsa mer om vår forskning? Klicka härAktivdagen 17:e februari 2022

Här hittar ni föreläsningarna från Aktivdagen 2022. Samtliga föreläsningar ligger i en spellista och ni hittar respektive föreläsning om ni klickar längst upp i högra hörnet på spelaren.

De föreläsningar som presenteras är:

Matbistånd: en ny välfärdslösning? 
Anna Angelin, docent Lund universitet & Elinn Leo Sandberg, doktorand Lund universitet

Aktivering av bostadslösa ensamstående mammor – en problematisk praktik? 
Tove Samzelius, postdoktor Linnéuniversitetet

Arbetsgivarperspektiv på arbetslösa som sökande till omsorgsyrken 
Susanna Lundberg, lektor Malmö universitet

Etnifierad aktivering: befästande av ojämlikhet eller möjlig väg för integration av nyanlända flyktingar? Ellen Parsland, doktorand Lund universitet

Anti-rasistiskt socialt arbete och arbetsmarknadsinsatser
Åsa Söderqvist Forkby, lektor Linnéuniversitetet

Avslutande frågestund 
Alexandru Panican, docent Lund universitet

Effekter av kommunal arbetsmarknadspolitik

Rickard Ulmestig föreläser digitalt för Uppsala kommun om effekter av arbetsmarknadspolitik.

Aktivdagen 15:e februari 2021

Här hittar ni föreläsningarna från den digitala Aktivdagen 2021.


Rickard Ulmestig- Digitalisering inom försörjningsstöd – Arbetsmiljö och digitala verktyg


<

Lagunathan Govender- Erkännande som förhållningssätt i kommunal arbetsmarknadspolitik


Henrik Örnlind- Områdesbaserade arbetsmarknadsinsatser- en kort historik


Alexandru Panican- Kommunal arbetsmarknadspolitik – genomtänkta insatser eller reproducering av utanförskap i välfärdens utkant?


Daniel Holm- Möjligheten för barns aktörskap inom ekonomiskt bistånd

Föreläsning om digitalisering, Malmö

Rickard Ulmestig, Linnéuniversitetet och Kettil Nordesjö, Malmö universitet föreläser om digitalisering. Föreläsningen fokuserar på digitalisering och dess relation till professionellas handlingsutrymme, arbetsmiljö och klienten i socialt arbete. Vi berör också implementering av digitalisering i socialt arbete.

Föreläsningar från sjösättningen av Aktiv

Rickard Ulmestig föreläser om handläggning av ekonomiskt bistånd vid våld i nära relationer, utifrån våldsutsatta kvinnors perspektiv
Sara Arlesten presenterar här en studie som problematiserar och ställer svåra frågor om brukarens roll och rättssäkerhet inom samverkan mellan myndigheter som samverkar om arbetslösa med rehabiliteringsbehov.
Kettil Nordesjö diskuterar här en populärvetenskaplig text om vilka problem som robotar förväntas lösa inom handläggning av ekonomiskt bistånd och vilka vinster men också problem det skapar för den sökande och för handläggaren.
Henrik Örnlind lyfter medborgarkontor i ”utanförskapsområden” som ett exempel på betydelsen av service på en bostadsområdesnivå, utifrån en diskussion om service i ett välfärdsperspektiv
Lagunathan Govender diskuterar handläggning av ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsåtgärder utifrån deltagares perspektiv
Ellen Parsland problematiserar hur mål om jämställdhet kan krocka med mål om sysselsättning i kommunal arbetsmarknadspolitik
%d bloggare gillar detta: