Doktorandkurs

Interventioner mot fattigdom – försörjningsstöd och aktivering 7,5 eller 15 hp

Kursen Interventioner mot fattigdom – försörjningsstöd och aktivering riktas till doktorander som är inskrivna på en forskarutbildning. Kursen gavs genom Nationella forskarskolan i Socialt arbete under 2019. Flera av kunskapsmiljöns medlemmar var delaktiga i kursen. För den doktorand som intresserad av att gå kursen, kontakta Rickard Ulmestig för information om när vi planerar att ge den igen.


Tidigare genomförd kurs

För mer information om den kurs som genomfördes 2019  https://liu.se/artikel/interventioner-mot-fattigdom-rssw-isv


%d bloggare gillar detta: